Fælles aktiviteter
Indsamling til Forsamlingshusets fortsatte drift.

Vi kæmper som alle andre steder med konsekvenserne af forsamlingsforbud og nedlukning af fester. vi har haft lidt for lave udgifter til at komme i regeringens betragtning omkring støtte, men søger selvfølgelig ved kommunen.

Vi kom ud af sidste regnskabs år med et fald i omsætning på ca. 40.000 (år fra 1/10-2019 til 30/9-2020)
og et samlet underskud på -20.937,23
hvilket er kommet i mål efter indsats på flere fronter. 

Vi kigger nu ind i en vinter og måske forår med meget lav aktivitet og har der for brug for hjælp til at holde lyset tændt.

Nogle af vores store omkostningsposter er som i alle kender det.

Lidt varme/strøm og vand samt affald selv om huset ikke bruges er aconto rater osv. ikke så nemme at få ned på kort sigt.
Forsikring som er lovpligtig og tegnet gennem foreningen af forsamlingshuse på 15800 kr. +1650 kr. årligt. 

Så vi håber borgere i Thorning og omegn vil hjælpe med at støtte op omkring huset med at booke deres fester og evt. give et lille bidrag til huset på fx mobilpay 64801